Oppdatering om anleggsarbeidene

Forrige uke ble det gjort avtale med leverandør av asfalt på fredag.
Vi valgte derfor å skjøre asfalt torsdag, og gjøre alt klar til asfaltering på fredag.
Leverandøren holdt ikke avtalen, og det ble derfor ikke asfaltert som planlagt.
Vi har i løpet av helgen vært i dialog med leverandøren, og var enige om at dette skulle skje tidlig mandag.
De var klare til å asfaltere på morgenen i dag, men på grunn av mye nedbør må asfalteringen utsettes.
Kvaliteten på asfalteringen blir i følge leverandør sterkt forringet ved mye nedbør. Vi har derfor valgt å vente på litt mindre nedbør før det asfalteres.

Til slutt legger vi til at det er en ekstern leverandør av asfalt som er ansvarlig for dette, og ikke Top Teknik som leverandøren av det nye anlegget.

Pål Espen Nordhaug