Har du en trener i magen?

Trener I- og trener II-kurs langrenn

http://www.skiforbundet.no/buskerud/nyhetsarkiv/trener-i–og-trener-ii-kurs-langrenn/

Buskerud Skikrets inviterer til trener I samt trener II-kurs langrenn på Konnerud med oppstart oktober 2015. Det vil være kjente fjes fra gruppe 15+ på kursene.

joachim

TRENER I-KURS LANGRENN:

Målgruppe er alle trenere, foreldre, ungdommer, ledere, aktive/tidligere aktive som ønsker å få grunnleggende kunnskap om å være trener for barn (målgruppe opp til 13 år). Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper. Vi oppfordrer utøvere fra 15 til 19 år å melde seg på Trener I. Vi ser en klar tendens til at de utøverne som har vært gjennom Trener I – kurs i ung alder, ender opp som trenere i klubber og med idrettsutdanning når de passerer 20 år.
Trener 1 -kurset er på 45 timer. Kurset gjennomføres med oppstart mandag 5.oktober. De som har vært med på Treningslederkurset på 16 timer tidligere, trenger bare å gjennomføre 29 av de 45 timene. Dette avklares med kurslærer i forkant av kurset. Deler av Trener I gjennomføres som E-læring.

Kursholder: Lage Sofienlund, lage@idrettsgleden.no

Kurssted: Konnerud IL klubbhus og Konnerud Skistadion.

Datoer:

 • 5. oktober 2015
 • 12. oktober 2015
 • 19. oktober 2015
 • 11. januar 2016
 • 18. januar 2016
 • 25. januar  2016
 • 1. februar 2016

Tidspunkt: 18.00 – 22.00

Moduloversikt: 
http://www.skiforbundet.no/langrenn/trenerkurs-langrenn/trener-i/

Påmelding Trener I-kurs: Innen 24. september 2015, online påmelding via MinIdrett

Kurslærer vil sende ut mer informasjon til deltagerne i forkant av kurset.

Spørsmål kan sendes til lage@idrettsgleden.no

Lage

TRENER II-KURS LANGRENN:

Trener II tar sikte på å øke kompetansen innenfor trening av unge langrennsløpere opp til 16 år. Kurset fokuserer i stor grad på å øke kunnskapen om tekniske krav for aldersgruppen, samt øke deltakerens kompetanse innenfor treningslære. For å gjennomføre kurset kreves det at du har både klassisk og skøyteski, og er motivert for å prioritere de timene som skal til.

Kursholder: Lage Sofienlund, lage@idrettsgleden.no

Kurssted: Konnerud IL klubbhus og Konnerud Skistadion.

Datoer:

 • Første kurshelg:    10. og 11. oktober 2015, 09.00 – 16.00  
 • Andre kurshelg:      7. og 8. november 2015, 09.00 – 16.00 
 • Tredje kurshelg:    16. og 17. januar 2016, 09.00 – 16.00  
 • Eksamen:                mandag 8. februar 2016, 18.00 – 21.00 

Det legges ikke opp til E-læring på Trener II, men det vil være en avsluttende praktisk eksamen som må påberegnes at krever noe forberedelse hjemme.

Moduloversikt: 
Kursets varighet: 75 timer.

Temaer: Se http://www.skiforbundet.no/buskerud/nyhetsarkiv/trener-i–og-trener-ii-kurs-langrenn/

Link til NSF-side om utdanning: http://www.skiforbundet.no/langrenn/trening/trenerkurs-langrenn/

Påmelding Trener II-kurs: Innen 1. oktober 2015, online påmelding via MinIdrett.

Kurslærer vil sende ut mer informasjon til deltagerne i forkant av kurset.

Spørsmål kan sendes til lage@idrettsgleden.no

Opptakskrav: Gjennomført Trener I (eventuelt T1 og T2 etter gammel trenerløype) og 45 timer praksis etter gjennomført Trener I-kurs (Skjema for å få praksisen godkjent)

Sammen om noe!

Om flinke trenere.

eirik