Gutteprosjektet i bilder

Samling 3 i gutteprosjektet blir onsdag 26. august på Heistadmoen rulleskibane.

Nærmere orientering/detaljer om opplegg kommer på ski-kretsens nettside litt senere.