Innlegg publisert den 7. mai 2015

  • STYRKETRENING I 15+

    Dette er klubbavtale med særs gunstig pris for utøvere, og avtalen inngås ved oppmøte på Marienlyst. Foresatte får også en gunstig pris som følge av avtalen.