Presiseringer for neste skisesong

Løft på teknikktrening

Nytt av dagen er at Konnerud Ski har fått Audun Svartdal med på laget. Han har gjort en meget god jobb på det øverste nivået for norsk langrenn og skiskyting gjennom mange år. Dette er mannen som Timo gir mye av æren for fremgangen sin denne sesongen! Nå vil han altså være med å bidra på trenersiden i den eldste gruppa. Dette var på mange måter den siste brikken som falt på plass, og som sportslig leder er jeg nå veldig stolt av helheten i opplegget vårt!

Første mulighet å se Audun og å stille spørsmål om hva som er god skiteknikk er onsdag 6.mai kl 18. Her er det åpent for alle skitrenere i klubben og utøvere i gruppe 15+ som ønsker å utvikle seg.

Sammen om noe! Om et helhetlig og utviklende skimiljø.

 

Konnerud og Team Drammen 

Med bakgrunn i møtevirksomhet med klubbene i nedre del av Buskerud den siste tiden er det på sin plass presisere vår tilnærming til Team Drammen, for medlemmene fortjener innsikt i klubbens ståsted utad. Sportslig utvalg og trenerteamet i Gruppe 15+ har i lengre tid drøftet forholdet og står ved klubbens syn.

Først: Konnerud er FOR et åpent og inkluderende Team Drammen.

Vi ønsker å ha et samlende opplegg på tvers av klubbene i distriktet, etter modellen som brukes i bl.a. Team Kollen. Det i våre øyne feil å støtte et team med den lukkede strukturen som har vært tilfellet de siste sesongene. Det har vært et ønske fra oss om å endre på særlig to forhold i teamets praksis for å sikre at teamet ivaretar klubbenes og fellesskapets interesser på best mulig måte;

  • Styringsgruppa skal bestå av klubbrepresentanter, også i praksis.
  • Løpere skal, så lenge teamet ikke dekker kostnader til reise, opphold og startkontingent, representere klubben på renn. Dvs i klubbtøy. Dette er et forhold med forankring i våre økonomiske retningslinjer i likhet med mange andre klubber.

Kun det første forholdet vil tre i kraft for fullt neste år. Det er uheldig at det er kommunisert fra teamet til enkeltløpere før vi rakk å sende ut en oppklarende melding. Vi gjør oppmerksom på at vi jobber med å få i stand en avtale+vedlegg for de løperne som allikevel ønsker å være på teamet, med definerte økonomiske forbehold, så klubbskifte ikke er nødvendig konsekvens.

Jeg har i samarbeid med andre klubber tatt initiativ til at gutte- og jenteprosjektene videreføres også i neste sesong. Vi vil også støtte opp om flere åpne samlinger på tvers av klubbene, gjerne i regi av kretsen. Det vil også bli arrangert en åpen sommerskiskole som vi håper viser vår vilje til at unge skiløpere skal kunne komme sammen i et trygt og godt miljø, uavhengig av klubbtilhørighet.

Sammen om utvikling på tvers av klubbene!

Sportslig leder, Anders Rhodén

Hvis det er spørsmål eller kommentarer til saken kan dette tas med meg på 48461860.