Kompetanseheving på trenere

40 skitrenere avslutta i kveld skiforbundets trener 1 – kurs på Konnerud stadion. Nina, Espen, Mette, Knut Sindre og Ole Andre var Konneruds representanter.

Om noen uker avslutter Ola, Anders, Per Olav og Knut Sindre skiforbundets trener 2 – kurs etter en spennende kursrunde.

Skiforbundet drar i disse dager i gang Trener 3 – kurs der Eirik og Lage begge allerede har fått plass etter å ha tilegna seg tilstrekkelig trenererfaring etter Trener 2 – kurset.

Konnerud Ski utdanner trenere! Men bør utdanne enda fler! Å ha gått aktivt på ski sjøl betyr ikke at man er en god trener! Oppfordrer alle trenere til å gå trenerløypa til skiforbundet!

Ny runde med både Trener 1 og Trener 2 – kurs vil kjøres høsten 2015. Info om påmeldinger kommer. Sportslig leder Anders Rhoden vil informere om dette til alle aktuelle trenere i 2015/2016-sesongen.

Sammen om noe! Om kompetente trenere.