Rutiner ved påmelding til skirenn

Det er veldig bra at mange vil gå skirenn! Det er en kostnad vi tar med stor glede.

Vi ser allikevel at vi har en del som ikke møter til start selv om de er påmeldt. (100-150 kr pr utøver pr renn).

Vi gjør oppmerksom på at klubben får faktura for alle som er påmeldt etter fristens utløp – også de som ikke starter.  Slike kostnader er i mange tilfeller helt unødvendig og noe vi ønsker å minimere.

Det er bedre å bruke disse pengene på leik og moro, sammen!

 

Naturligvis finnes det gode grunner (sykdom, skade etc), og ingen bør skirenn dersom helsa ikke er bra.

Det er mulig å melde seg av skirenn innenfor påmeldingsfristens utløp. (Normalt mandag-tirsdag samme uke som rennet).

 

Derfor gjøres en av to ting:

 

1 Meld av rennet innenfor fristen

2 Dersom sykdom inntreffer etter fristens utløp, send en mail til oppmann i egen gruppe og gi en kort begrunnelse.

 

Vi minner om skigruppas økonomiske retningslinjer.

Ved uteblivelse fra påmeldt renn uten gyldig forfall, vil den aktuelle løper bli belastet med startkontingent. Regning blir sendt løperen ved sesongslutt. Som gyldig grunn regnes i hovedsak sykdom eller skade som er meldt til oppmann.”

Vi håper at vi sammen kan forbedre oss på dette slik at vi unngår å bruke unødig tid og penger.

 

Oppmenn 2014-2015;

Oppmann 8 år              Peter Breuing                922 31 719        peteabre@gmail.com

Oppmann 9-10

Nina Gilhuus

988 94 082

ninagilhuus@hotmail.com

Oppmann 11-12

Sven Arnesen

900 38 862

sven.arnesen@evry.no

Oppmann 13-14

Sven Arnesen

900 38 862

sven.arnesen@evry.no

Oppmann 15-16

Karsten Rønning

920 87 547

karsten.roenning@gmail.com

Oppmann jr

Trond Baklid

958 47 367

trond.baklid@profier.no

Ved spørsmål fra foreldre/foresatte i gruppe senior så tas dette med undertegnede på 484 61 860.

Sammen om noe!

Med vennlig hilsen:

Anders Rhodén, Sportslig leder
anders.rhoden@hotmail.com