Innlegg publisert den 18. desember 2014

  • Registrering frivillige funksjonærer

    Drammen kommune, Byen Vår Drammen og Konnerud IL skal også kommende vinter arrangere World Cup Sprint langrenn i Drammen sentrum så vi trenger nok en gang engasjerte frivillige funksjonærer til å være med på arrangementene våre 10. og 11. mars 2015.

  • Prosjekt selvstendighet

    Les om “prosjekt selvstendighet” for gruppe 15+.
    OPPMØTE 1630 på klubbhuset på fredag.