Forventinger til dugnad og egeninnsats

Det må påregnes 15 timer dugnadsarbeid pr. barn i løpet av året. 7,5 timer for barn nr 2.

Har dere 3, eller flere barn i ski-gruppa, påregnes 25 timer i løpet av året.

Disse timene fordeles på vår, høstdugnad, Montebellorittet, samt snøproduksjon.

I tillegg til dette, kommer Onsdagsrennet, Konnerudrennet og World Cup som er obligatoriske dugnader.

Vi tar sikte på å skjerme den aller yngste gruppen (8år), slik at dere som foresatte i denne gruppen kan danne dere et bilde av hvordan vi driver, samt at det blir lavest mulig terskel for å delta på mange aktiviteter i idrettslaget. Vi oppfordrer imidlertid dere alle til å ta kontakt for å delta i dugnaden på frivillig basis fordi det er en god arena for å bli kjent med andre.

 

Dugnadene gjennom året fordeles slik:

 

Onsdagsrenn:               Januar – mars.

Vakter, klargjøring, rigge, rydde, kafé etc.

Veldig sosialt, og hyggelig. (obligatorisk)

Vår-dugnad:                 April.

Rydde ski-anlegget, rigge, vedlikehold/oppgradering av anlegget, klargjøre rulleskiløype.

Lett, grei dugnad.

Montebelloritt:             Juni.

Vakt, kafé, etc.

Lett, grei dugnad.

Høst-dugnad:                           September.

Gjøre klart utstyr, materiell for vinterhalvåret. Eks. snøproduksjonsanlegg, løypemaskin. Rigge, vedlikeholde/oppgradering av anlegget.

Som vår-dugnaden.

Konnerudrennet:          Desember.

Vakter, klargjøring, rigge, rydde, kafé, etc.

Hektisk, men morsom dugnad. (obligatorisk)

World cup:                   Februar-mars.

Vakter, klargjøre, rigge, rydde.

”Fest” (obligatorisk)

Snøproduksjon:           November-desember.

Legge kunstsnø i løypenettet, samt produsere snø for World cup.

Her må det arbeides gjemt. (4 timers vakter, døgnkontinuerlig)

Natt-timer teller dobbelt.

 

Egne mannskapslister og innkalling til dugnad vil vi søke å ha klare så tidlig som mulig, og alle som har barn eller selv er aktive i Skigruppa forplikter seg til å stille på dugnadene de er innkalt til.