Innlegg publisert den 24. september 2014

  • Forventinger til dugnad og egeninnsats

    Aktivitetskontingent i Skigruppa er lav sammenlignet med mange andre tilbud. Det ønsker vi at den fortsatt skal være. For at vi skal få til dette, samt gi et så godt som mulig tilbud til alle aktive, er det nødvendig med dugnad for å generere inntekter.Dugnadene er sosiale, og en fin mulighet til å bli kjent med andre foresatte.

  • Skistadion

    Konnerud Skistadion ligger ca 6 km utenfor Drammen sentrum, rett ved Konnerudhallen med tilhørende fasiliteter.

  • Langturer på søndager – Åpner for hele idrettslaget

    Skigruppa gjennomfører felles langturer på beina på søndager. Oppmøte klokka 0950 på klubbhuset hver søndag. Her åpnes det for alle utøverne i hele idrettslaget!