Foreldres rolle i et godt utviklingsmiljø

Vi er utrolig flinke på Konnerud til å bidra med positivt engasjement for det fremragende miljøet våre ungdommer er en del av. Kan vi også bli like samstemte og gode til å stå bak trenerne?

En klubb er avhengig at alle trekker i samme retning. Innspill om endringer må komme i egnede fora. En mail eller en tekstmelding kan være det som skal til. For det er mange veier til målet! Man har ingen fasit, og det er jo et grunnlag for mange fine diskusjoner i seg selv? I kjølvannet av gode treningsdiskusjoner tar trenerteamet et valg ut ifra kunnskap, forskning og erfaring som har gitt god utvikling tidligere.

Så når vi først har meislet ut en plan, er det så ekstremt viktig for klubben at alle rundt utøveren har full tillit til den. Det er lov å være uenig, men hvis man skal få ut det beste av potensialet i klubben er jeg veldig opptatt av at man stiller seg bak trenernes avgjørelser! Uten dette, er vi bare en gruppe med filosofiske småhøvdinger i ulendt terreng på vei i forskjellige retninger.

For at foreldre skal kunne opptre som medspillere i idretten er kunnskap om de verdier, mål, metoder og prinsipper det jobbes etter helt avgjørende. Dette betyr at kommunikasjon er viktig, mellom klubben og foreldre. Jeg vil personlig råde alle foreldre til å ta turen innom facebook og nettsidene til Konnerud jevnlig! Når det i høst og vinter også avholdes arrangementer i regi av klubben er det utrolig viktig at de prioriteres. I fjor var oppmøtet langt unna det vi er gode for. Det har ofte vært bøttevis av utøvere der. La oss i år gjøre foreldregjengen dobbelt så stor!

Jeg brenner for at Konnerud Ski i år skal ta nye steg mot å bli et inkluderende fellesskap med fokus på mestring og utvikling.

Kjære forelder: Akkurat DU kan gjøre en forskjell, og bidra til at vi blir;

Sammen om noe.

Dokumentet kan lastes ned her

Skrevet av Anders Rhodèn, sportslig leder