Innkalling til årlig gruppemøte i Skigruppa

Vi minner om årsmøte i KIL Ski torsdag 21. mars, kl. 19.30 på Klubbhuset. Artikkel er oppdatert med dokumenter

Dugnad World Cup tirsdag 12. mars

Nå er det snart tid for den 16. World Cup’en i Drammen. Folkefesten er i år på en tirsdag, og prologen starter kl 10.45. Dette er en svært viktig dugnad og inntektskilde for Skigruppa, og vi håper derfor at så mange som mulig har lyst og anledning til å bidra

Ren snø med Glitre Energi

Skigruppa er stolte av å presentere Glitre Energi som ny samarbeidspartner for samfunnsansvar og breddeidrett med målsetning om å gjøre fremtiden helt elektrisk.

Velkommen til Onsdagsrenn 2019

Velkommen til siste Onsdagsrenn 20. februar 2019 i klassisk stil og avslutning med premieutdeling.Barn født 2012 og yngre kan starte fra klokken 17.30. Barn født 2011 og eldre starter fra klokken 19.00 som vanlig

Det snør ikke skispor – meld deg inn i løypelauget

Vi i Skigruppa / Konnerud IL ønsker at flest mulig skal benytte løypene som lages, og at flest mulig små og store skal få oppleve gleden av å gå på ski. Anlegget på Konnerud er etablert og driftes på dugnad av Skigruppa, og det er mange som bruker svært mye av fritiden sin for at andre skal kunne få oppleve skigleden.

Tidtakerbrikker

Mange arrangører gjennomfører tidtaking med emiTag tidtakerbrikker. NSF legger opp til at alle løpere 11 år og eldre har sin egen emiTag tidtakerbrikke. Det betyr at utøverne i alle klasser med rangert resultatliste, bør skaffe seg sine egne tidtakerbrikker

Kiwi kveldsmat på Klubbhuset

Glede. Engasjement. Lagfølelse. Det er skigruppas store slagord. Dette ønsker vi skal gjennomsyre hele Konnerud Ski. Som et ledd i dette inviteres det også i år til felles kveldsmat på klubbhuset. Alt gratis og sponset av vår lokale KIWI-butikk.

Har du husket skilisens?

Skisesongen er snart i gang, husk at alle skiløpere over 13 år må betale skilisens for å kunne delta på skirenn. Husk at skilisensen også fungerer som forsikring.

Ny skisesong – alle er velkomne!

Vi ønsker igjen å invitere ALLE skiglade barn, ungdom og voksne fra alderen 8 år (2011) og oppover til skitrening. Vi starter med Kickoff Tirsdag 9 Oktober på Klubbhuset. Oppmøte kl 18:00.

SB gruppe

KIL Ski har også hatt en gruppe for syns- og bevegelseshemmede. Vi har pr i dag for lite antall til å ha trening.

1 2 3 4 5 6 7 8