Tidtakerbrikker

Mange arrangører gjennomfører tidtaking med emiTag tidtakerbrikker. NSF legger opp til at alle løpere 11 år og eldre har sin egen emiTag tidtakerbrikke. Det betyr at utøverne i alle klasser med rangert resultatliste, bør skaffe seg sine egne tidtakerbrikker

Kiwi kveldsmat på Klubbhuset

Glede. Engasjement. Lagfølelse. Det er skigruppas store slagord. Dette ønsker vi skal gjennomsyre hele Konnerud Ski. Som et ledd i dette inviteres det også i år til felles kveldsmat på klubbhuset. Alt gratis og sponset av vår lokale KIWI-butikk.

Har du husket skilisens?

Skisesongen er snart i gang, husk at alle skiløpere over 13 år må betale skilisens for å kunne delta på skirenn. Husk at skilisensen også fungerer som forsikring.

Ny skisesong – alle er velkomne!

Vi ønsker igjen å invitere ALLE skiglade barn, ungdom og voksne fra alderen 8 år (2011) og oppover til skitrening. Vi starter med Kickoff Tirsdag 9 Oktober på Klubbhuset. Oppmøte kl 18:00.

Velkommen til skigruppas årlige gruppemøte ( årsmøte)

Sted: Klubbhuset
Tid: mandag 9. april, klokken 18.00

Velkommen til KLUBBMESTERSKAP 2018

Klubbmesterskap 2018 arrangeres onsdag 14. mars. Stilart klassisk.

SB gruppe

KIL Ski har også hatt en gruppe for syns- og bevegelseshemmede. Vi har pr i dag for lite antall til å ha trening.

Innmelding nye medlemmer

Konnerud IL tar i bruk Norges Idrettsforbunds nye løsning for medlemsadministrasjon høsten 2014. Den nye løsningen innebærer at medlemmer skal bruke “Min idrett ”

Rutiner Utlegg

Les om prosedyrene til skigruppa for enklere å kunne behandle refusjoner i fremtiden.

Ny skisesong – alle er velkomne!

Vi ønsker igjen å invitere ALLE skiglade barn i alderen 8 år (2010) til skitrening Vi starter med Kickoff Onsdag 11 Oktober .Trening for 8 årsgruppen er hver tirsdag fra 17 oktober kl 1800 til ca kl.19.00. Treningen foregår utendørs og passer for alle uansett nivå.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14