Aktivitetsprogram 2020

Onsdagsvaffer´n

Hver onsdag klokken 11.00 på klubbhuset. Første Onsdags-Vaffel i 2020 blir onsdag 8. januar.

Gruppeårsmøte

Onsdag  11. mars klokken 12.00 på klubbhuset. Saker som ønskes behandlet må sendes inn til styret senest 14 dager før.

17. mai

Klubbhuset fra klokken 08.00-0900 med ledsager.

Seniormarsjen

Fra klubbhuset fredag 5.juni med ledsager fra 18.00-23.00. Påmelding.

 

Sommeravslutning

Onsdag 17.juni klokken 11.00. Om været tillater det så reiser vi til nærmere angitt sted.

Oppstart etter sommerferien

Første onsdagsvaffel etter sommerferien er onsdag 26.august kl 11.00.

Sildebord

Klubbhuset fredag 16. oktober med ledsager fra 19.00-23.00. Påmelding.

Møljebordet

Klubbhuset fredag 4. desember fra 19.00-23.00. Påmelding.