Årsmøte 2019

Protokoll fra gruppemøte i KIL Senior