Årsmøte i KIL Senior 2017

 

Styrets årsberetning – KIL Senior 2016

 

KIL Senior har i 2016 hatt følgende styre- og komitémedlemmer:

 

Styret

Leder Reidar Thorrud                         (på valg i 2018)

Sekretær Odd Amundsen                    (på valg i 2018)

Nestleder Jan Magne Frydenlund       (på valg i 2017)

Styremedlem Kjell Roar Nilsen           (på valg i 2017)

Styremedlem Roar Halstensen           (på valg i 2017)

Vara Helge Ludvigsen                          (på valg i 2017)

Vara Harry Kollerud                              (på valg i 2017)

 

Arrangementskomité  – valgperiode 1 år)

Tom Hayden ansvarlig for innkjøp på KIWI til onsdags-vaffern og arrangementer

 

Lag 1:

Gunnar Melheim

Svein Gilhus

Bjørn Aurholm

Reidar Halden

Arne Kristoffersen

 

Lag 2:

Leif Andersen

Jon Frydenlund

Per Hansen

Tom Hayden

John Laukli

 

Vikarer:

Karl Ingar Damli

Harry Kollerud

Helge Ludvigsen

Runar B. Nilsen

 

Huskomité – valgperiode 1 år)

Tom Hayden

Ragnar Kollerud

Arne Kristoffersen

Kjell Roar Nilsen

Magne Uv
Stiftelsen Klubbhuset

Per Runar Thoresen, leder – (på valg 2018) – vara Tom Hayden – (på valg 2018)

Jan H. Skramstad, sekretær – (på valg 2017) – vara Reidar Thorrud – (på valg 2017)

Øvrige medlemmer og vararepresentanter velges av hovedstyret i KIL.

 

Revisor

Regnskap revideres sammen med hovedlagets av Ernst & Young AS.

 

Valgkomité valgperiode 1 år

Arne Kristoffersen

Jan H. Skramstad

Per Runar Thorsen

 

Styret har i 2016 avholdt 9 styremøter.

 

Medlemmer og arrangementer

Medlemstallet er ganske stabilt med om lag 90 medlemmer, herunder 5 æresmedlemmer. Onsdagsvaffer´n er fortsatt populær og omlag halvparten av medlemmene deltar hver uke. Arrangementet er det viktigste og sikreste økonomiske bidrag til driften av KIL Senior.

 

I tillegg til onsdagsvaffer´n har det vært gjennomført Seniormars, 17. mai-markering på klubbhuset og ved bautaen ved Konnerud gamle kirke, 50-års jubileumsfest og Møljebord . Deltagelsen på arrangementene har vært bra.

 

  1. januar 1965 ble Eldres avdeling i Konnerud idrettslag stiftet. Jubileet ble markert med en mottakelse på klubbhuset på jubileumsdagen 20. januar 2015, og en jubileumsfest for medlemmer med ledsagere fredag 9. oktober 2015. 79 gjester og medlemmer deltok på jubileumsfesten som ble ledet av Reidar Thorrud. Leder i KIL Senior tok oss med på en interessant tidsreise gjennom seniorgruppas historie. Tom Hayden viste en bildepresentasjon av seniorgruppa gjennom 50 år. Det var tale av hovedlagets leder Geirr Kihle. På vegne av seniorgruppa overrakte Jan H. Skramstad en vingave til vår mangeårige leder Per Runar Thoresen.

 

I anledning 50-årsjubileet er en komité ledet av Per Runar Thoresen i gang med en jubileumsberetning. Beretningen er ventet ferdig i løpet av inneværende år.
Dugnader

Mange av våre medlemmer har også i 2015 lagt ned betydelig dugnadsinnsats i hall, klubbhus og World Cup.

 

Stiftelsen Klubbhuset

Klubbhuset er som kjent etablert som en egen stiftelse. Vi har vært representert i styret med Per Runar Thoresen (leder) med personlig varamann Tom Hayden og Jan H. Skramstad (sekretær) med personlig varamann Reidar Thorrud. Stiftelsesstyret har hatt 2 styremøter i 2015, men saker av driftsmessig karakter har, etter avtale, blitt behandlet av styret i KIL Senior. Øvrige styremedlemmer har vært Asbjørn Gaustad, Børre Haugen og Geirr Kihle.

 

Medlemmer som har gått bort

Thorbjørn Nilsen, Erling Jacobsen og Svein Thoresen har gått bort i år. De var alle omgjengelige karer og flittige vaffelgjengere. Vi lyser fred over deres minne.