Årsmøte 2019

Årsmøte dokumenter KIL Senior 2019

Aktivitetsprogram 2019

Onsdagsvaffer´n

Hver onsdag klokken 11.00 på klubbhuset. Første Onsdags-Vaffel i 2019 blir onsdag 16. januar.

Årlig Gruppemøte

Onsdag  6. mars klokken 12.30 på klubbhuset. Saker som ønskes behandlet må sendes inn til styret senest 14 dager før.

17. mai

Klubbhuset fra klokken 08.00-0900 med ledsager.

Seniormarsjen

Fra klubbhuset fredag 24.mai med ledsager fra 18.00-23.00. Påmelding.

 

Sommeravslutning

Onsdag 12.juni klokken 11.00. Om været tillater det så reiser vi til nærmere angitt sted.

Oppstart etter sommerferien

Første onsdagsvaffel etter sommerferien er onsdag 28.august kl 11.00. De 2 første vaflene flyttes til Idrettshuset.

Sildebord

Klubbhuset fredag 11. oktober med ledsager fra 19.00-23.00. Påmelding.

Møljebordet

Klubbhuset fredag 6. desember fra 19.00-23.00. Påmelding.