Retningslinjer for aktivitet knyttet til koronasituasjonen for Konnerud Idrettslag

Vi går inn i en ny bølge med restriksjoner og i idretten skal vi gjøre vårt, samtidig som vi ønsker mest mulig bevegelsesglede. Vi skal sammen med resten av idretts Norge gjøre vårt for at flest mulig er trygge, inntil vi blir enda bedre på å håndtere virussituasjonen vi befinner oss i. Vi må gjøre et par runder til med innstramminger før vi nærmer oss en god løsning. Vi forholder oss til nasjonale retningslinjer innført fra og med 15. desember gjeldene fire uker fremover.

Barn og ungdom

  1. Barn og unge i barnehage eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter som eksempelvis fotballtrening, håndballtrening ski og bandy. Men det foreligger anbefalte begrensninger som levert av helsedirektoratets sider og sitert på Norges Idrettsforbund.no Hvis aktiviteten er innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage.
  2. Det kan trenes og øves sammen, men det anbefales å unngå cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles.
  3. Dette gjelder IKKE for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage og grunnskolealder. Dette kan gjennomføres hvis dere klarer å holde én meters avstand og gjeldene regler for antall på arrangementer følges.
  4. Ungdommer som er ferdige med ungdomsskolen bør holde meteren, også på fritiden og det anbefales å unngå aktiviteter hvor meteren ikke er mulig.

Voksne

  1. Det anbefales å avlyse gjennomføring av arrangementer og idrettsaktiviteter som går på tvers av ulike grupper, ute som inne.
  2. Det anbefales å avlyse eller utsette fritidsaktiviteter for voksene som foregår innendørs.
  3. Voksene kan trene eller være organisert utendørs så lenge det er maks 20 personer og dere kan holde meteren.

For alle

  1. Trening er frivillig – vis respekt for de som ikke har mulighet for å trene
  2. Til foresatte – dere bestemmer om ditt barn skal gå på trening i disse dager, dere kjenner best til hvilke hensyn dere må ta med tanke på julefeiringen
  3. Kom deg ut i frisk luft og bruk skiløypene vi har på konnerud. Men forsøk å ha litt avstand til de du suser forbi, så flest mulig får feire jul med familien i år også.

Toppidrett

Retningslinjer ang. COVID for KIL 14.12.2021(PDF)