Referat Årgangsmøter 2021

Referat fra årgangsmøter gjennomført 11.10.2021

(Presentasjon her)
Årganger: 2014-2006

Agenda:
– Overordna Sportsplan
– Barneidrettsregler NIF og KIL
– Treningstider, krasjer og utfordringer
– Trenerkurs

Sportsplan:
Sportslig utvalg med sportslige ledere fra hver idrett, samt sportslig leder i laget utarbeider en overordna sportsplan som sier noe om forventninger til utøvere, foreldre, trenere og styremedlemmer, samt tar for seg idrettsplakatene for allidrett, barn og ungdom. Sportsplan skal være et hjelpemiddel for å vite hvilke forventninger laget har til ulike roller, og hvilke forventninger man kan ha til trening ved ulike aldre og utviklingsnivåer.
(Utkast til Sportsplan – småjusteres i neste SU, send inn tilbakemeldinger om noe ser rart ut)

Barneidrettsregler:
KIL har vedtatt regler for barneidretten i KIL som omfatter hvordan barneidretten skal se ut. Hvem får trene når og hvordan vi skal ta hensyn til hverandre for at barna skal få en enklest mulig hverdag i aktivitet med vennene sine. Trygge og aktive barn på Konnerud er overordnet målsetting.
https://www.konnerud.no/barneidrett-i-kil/

Treningstider:
Vi skriver opp treningstider – oppdaterer hvem som er kontaktpunkter og skriver inn i kontaktoversikten på nett.
(Trykk på linken og juster dokumentet om ditt lag står med feil informasjon)

Trenerkurs:
Etter trenerundersøkelsen i KIL kommer det frem at trenerne i kil gjerne vil ha mer faglig påfyll. Vi ser også at mange sier de ser barna på trening og er gode på det, noe som er svært positivt.

Trenerkursene ligger på nettsiden

Tilbakemeldinger på møtene:

  • Neste årgangsmøte burde komme tidligere i året, februar og august er forslått som årgangsmøte-måneder
  • Fortsatt for dårlig oppmøte av alle idretter og lag på årgangsmøter (mangler rep for begge kjønn i lagidretter/ ulike skoler, noen idretter manglet på noen møter)
  • Savner at man i KIL tenker som en enhet sammen (samme drakt, felleskap, unne hverandre aktivitet, arrangement og seire – samholdsfølelse)
  • Ønske: Evaluering av KFA når det har gått seg til. Særlig mtp totalbelastning på barn.
  • Ønske om mer kursing og fokus på skadeforebyggende trening
  • Ønske om at viktig info er lettere tilgjengelig på nettsiden på forside, vanskelig å finne informasjon
  • Informasjon fra laget og spesielt barneidrettsregler burde presenteres på spillermøter, foreldremøter, og oppstartsmøter
  • Info om regler burde stå i Konnerud Sport
  • Tydelig info om muligheter for booking av hall

Booking av gymsal til barneidrett skjer til brage@konnerud.no – allidrett og håndball er nå fordelt – da kan de andre idrettene booke med sin barneidrett om man ønsker innetrening. Se oversikt:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_S91c_j8iavIw07gH8M9kSbz2JcWAVYon7SU92AC-wQ/edit?usp=sharing