Turportal

Orienteringsgruppa tilbyr mosjonsaktivitetene turOrientering og “grønne turer”.

Sesongen for våre opplegg startet 1.mai og varer til starten av oktober.

Oppdatert informasjon om turOrientering og “grønne turer” er å finne på klubbens turportal http://turorientering.no/Konnerud

Har du spørmål angående turorientering ; ta kontakt med Trond Cato Martinsen på tlf 924 46 774 eller tur@konnerud.no

 

Turorientering