Turportal

Orienteringsgruppa tilbyr mosjonsaktivitetene turOrientering og Stolpejakt i sommerhalvåret, vinter-turOrientering i vinterhalvåret.

Sesongen for våre aktiviteter er hhv april-oktober og desember-mars.
Oppdatert informasjon om turOrientering og Stolpejakt er å finne på klubbens turportal http://turorientering.no/Konnerud

Du kan også følge oss på Facebook : https://nb-no.facebook.com/turokonnerud/

Har du spørsmål angående turorientering ; ta kontakt med Trond Cato Martinsen på tlf 924 46 774 eller tur@konnerud.no

 

Turorientering