Rekrutt – 12 år

Sesongavslutning 11-12 års gruppa

11-12 års gruppa skal ha sesongavslutning med overnatting, 11.-12. september. Se vedlagte innbydelse. Lørdag avsluttes samlingen ved at alle kan være med på Ungdomsløpet vårt.

Rekruttkarusell

O-gruppa inviterer 8-12 åringer til rekruttkarusell onsdager i april, innbydelse: Rekruttkarusell2015

Testinnlegg rekrutt 12 år

Test av innleggsfunksjonen