Innlegg publisert den 12. mai 2021

  • Stor interesse for turorientering

    Allerede før snøen i marka er helt borte, opplever Konnerud IL en interesse for sitt turorienteringstilbud som er langt større enn normalt.