Velkommen til gruppemøte

O-gruppa ønsker velkommen til årlig gruppemøte onsdag 10. mars kl. 1900. Om noen har forslag, sendes de styret innen 24. februar. Møtet holdes, mest sannsynlig på Teams. Ta kontakt med styret for å få link til møtet.