Innlegg publisert den 22. november 2020

  • Gavekort turOrientering

    Konnerud IL kan nå tilby gavekort for vår turOrientering.

  • Historisk deltageroversikt for turO, 1969-2020

    Oversikten er nå ajourført etter 2020-sesongen. Deltagerstatistikken fra de tidligste årene er noe mangelfulle, så enkelte navn kan være uteglemt. Om noen finner feil eller mangler i lista setter vi pris på å få en tilbakemelding; e-post tur@konnerud.no