VELKOMMEN TIL KONNERUD IL SIN TURORIENTERING OG STOLPEJAKT FOR 2020

Mer informasjon om Tur-Orientering finner du her

Klart for koronafri turorientering – dra ut og finn postene, se artikkel i Byavisadrammen.no