Historisk deltageroversikt for turO, 1969-2019

Oversikten er nå ajourført etter 2019-sesongen. Deltagerstatistikken fra de tidligste årene er noe mangelfulle, så enkelte navn kan være uteglemt. Om noen finner feil eller mangler i lista setter vi pris på å få en tilbakemelding; e-post tur@konnerud.no

Deltageroversikt 1969-2019, rev 281219