Historisk deltageroversikt for turO, 1969-2018

Deltagerstatistikken fra de tidligste årene er noe mangelfulle, så enkelte navn kan være uteglemt. Om noen finner feil eller mangler i lista setter vi pris på å få en tilbakemelding; e-post tur@konnerud.no

Deltageroversikt 1969-2018 rev 111118