Mosjonsaktivitet også for funksjonshemmede

Stolpejakt er ment å være en lavterskelaktivitet der alle kan delta. Turmålene (stolper) er tilgjengelig både med rullestol og banevogn, og er derfor mulig å nå for personer som av en eller annen grunn ikke kan bevege seg i terreng eller på ujevnt underlag. Erfaringsmessig blir opplegget også benyttet av de fleste som deltar i klubbens ordinære turOrienteringsopplegg.

I løpet av sommerhalvåret settes det ut 30 stolper, fordelt på 3 runder. Samtlige stolper er utstyrt med en kode som man kan velge å registrere. De som i løpet av året registrerer minst 15 postkoder er med i trekningen av gavepremier ved sesongslutt i oktober. Personer med en funksjonshemming, rullestolbrukere o.l., får godkjent Stolpejakt som turorientering og kan dermed oppnå bronse-, sølv- og gullmerker.

Deltagerkart kan lastes ned gratis fra klubbens turportal turOrientering.no/konnerud eller hentes hos Notabene på Konnerudsenteret. Siste runde for sesongen settes ut 15.august, og blir stående ute til 15.oktober. Stolpejakt – bynært friluftsliv for alle!

Trond Cato Martinsen
Leder turorientering Konnerud IL
tur@konnerud.no
+47 924 46 774

Ludvik Spillum Grøttland (10) er en av mange som har prøvd Stolpejakt. Foto: Martinsen