Innlegg publisert den 27. august 2018

  • Klubbmesterskap 2018

    O-gruppa innbyr alle til klubbmesterskap mandag 3. september på SIF-hytta.

  • Aktivitetsplaner april

    Her er aktivitetsplaner for april.

  • Mosjonsaktivitet også for funksjonshemmede

    Konnerud IL har arrangert mosjonsaktivitet i form av turOrientering siden 1969, et populært tilbud som gjennom årenes løp har hatt mange av bydelens innbyggere som deltagere. De siste seks årene har man utvidet aktiviteten til også å gjelde Stolpejakt, et opplegg med turmål lagt langs gang- og sykkelveiene sentralt i bydelen.