TurOrientering for funksjonshemmede

15.april er startdato for 2018-utgaven av lavterskeltilbudet “turOrientering for funksjonshemmede”. Dette er et gratis aktivitetstilbud fra Konnerud IL, basert på mosjonstilbudet “Stolpejakt”, tilrettelagt for personer som har problemer med å bevege seg på ulendt underlag. Deltagelsen krever ingen forkunnskaper eller dyrt utstyr, og er tilgjengelig når det måtte passe deg. Deltagerkart kan lastes ned fra klubbens turportal http://turorientering.no/konnerud/ eller hentes hos Notabene på Konnerudsenteret. Merk: Grunnet stedvis mye snø i nærområdet må det påregnes litt redusert fremkommelighet den første tiden.

Deltagerinfo funksjonshemmede + kontrollkort

Reklameskriv turO for funksjonshemmede