Tid for Stolpejakt

Deltagerkart kan lastes ned fra klubbens turportal http://turorientering.no/konnerud/ eller hentes hos Notabene på Konnerudsenteret. Grunnet stedvis mye snø i nærområdet må det påregnes litt redusert fremkommelighet den første tiden.

Reklameplakat Stolpejakt