Innlegg publisert den 15. april 2018

  • TurOrientering for funksjonshemmede

    Se mer om lavterskeltilbudet “turOrientering for funksjonshemmede”.

  • Tid for Stolpejakt

    15.april er startdato for 2018-utgaven av lavterskeltilbudet Stolpejakt. Stolpejakt er et gratis aktivitetstilbud fra Konnerud IL. Deltagelsen krever ingen forkunnskaper eller dyrt utstyr, og er tilgjengelig når det måtte passe deg.