Velkommen til o-gruppa

I dette dokumentet har vi forsøkt å samle informasjon om aktiviteten i o-gruppa generelt, og spesielt for sesongen 2019. Vi vil beskrive hovedaktiviteter gjennom året, både med tanke på trening, sosiale forhold, o-løp, klubbturer, dugnad og våre egne arrangement.

Velkommen til orienteringsgruppa-2019