Innlegg publisert den 28. juni 2016

  • Hovedløpet 2016

    Konnerud IL ønsker løpere, ledere, trenere og foreldre velkommen til Hovedløp og o-landsleir på Konnerud 5.–10. august 2016. Vi legger opp til konkurranser, morsomme sommeropplevelser og minnerike dager for landets 14–16-åringer.

  • Velkommen til o-gruppa

    Her har vi samlet informasjon om o-gruppa.

  • Familiestafetten

    Bli med på familiestafetten!