Tid for Stolpejakt

Det er i år tredje gang at Konnerud IL tilbyr lavterskeltilbudet Stolpejakt. Dette er en del av Orienteringsforbundets satsing på turer for dem uten erfaring. Kun svake stigninger på sti og vei med lett tilgjengelige turmål. I løpet av sommerhalvåret setter man ut tre turer med til sammen 30 turmål langs gangveier og turstier på sentrale Konnerud, samtlige tilgjengelig for både sykkel, barnevogn og rullestol.

Postene er markert med stolper, derav navnet Stolpejakt. På hver stolpe finnes en kode, og de som i løpet av sommeren registrerer minst 15 koder er med i trekningen av gavepremier ved sesongslutt i oktober. Turkart kan lastes ned gratis fra klubbens turportal turOrientering.no/Konnerud eller hentes hos Notabene på Konnerudsenteret.

Interessen for lavterskel mosjonstilbud i nærmiljøet er økende. Orienteringsgruppa ser at man med Stolpejakt klarer å få flere ut på små turer i egen bydel. At tilbudet står ute 24/7 i to måneder av gangen gjør sitt til at tilgjengeligheten blir meget god. Samtidig ønsker man å vise at turOrientering i sin enkleste form verken krever forkunnskaper eller er tidsmessig omfattende.

Marius Ackenhausen

Stolpejaktansvarlig i Konnerud IL Marius L. Ackenhausen tilbyr 30 turmål sentralt på Konnerud. Foto: Trond Cato Martinsen