Gruppemøte 17. mars, klubbkveld 5. april

Gruppemøte (tidligere kalt årsmøte) avholdes 17. mars  kl. 2030 på klubbhuset.

Årsberetning orienteringsgruppa 2015  Økonomiske retningslinjer 2016

Klubbkveld 5. april kl. 1800 på klubbhuset.

Se vedlagte innbydelse. Klubbkveld april 2016

Styret

(Det er vedtatt ny Lovnorm for idrettslag. Gruppenes tidligere årsmøte skal hete gruppemøte. Hele gruppestyret skal velges på Årsmøtet i KIL.) Vi gjennomfører likevel gruppemøte nesten som før, foreslår gruppestyre, og velger medlemmer til de andre funksjonene. Videre skal det behandles regnskap og årsberetning, fastsettes budsjett og fremmes innspill til årsplan.