Innlegg publisert den 18. februar 2016

  • Gruppemøte 17. mars, klubbkveld 5. april

    Husk gruppemøte (tidligere kalt årsmøte) avholdes 17. mars på Klubbhuset. Se årsberetning og forslag til økonomiske retningslinjer.

  • Markedsføring av turO

    O-gruppa har de siste åra hatt en markant salgsøkning for turO. Markedsføringsarbeidet ble formidlet på orienteringsforbundets kompetansehelg.