Rekordsalg av turOrientering

Oppsummeringa av årets sesong viser rekordsalg av klubbens turOrientering. Hele 435 enheter er solgt totalt sett, noe som er opp 10% fra i fjor. I tillegg kommer kjøp av enkeltkart via klubbens turportal samt over 300 nedlasting av gratiskart for de grønne turene på Sletta.

Dette bekrefter den flotte trenden vi har sett siden 2013, og som nå gjør o-gruppa i KIL til en ledende tilbyder av lavterskel mosjonsaktivitet innen Drammen by.

Vi i turO-utvalget ønsker med dette å takke alle som har bidratt til vårt arbeid gjennom siste år, enten man har sjekket postdetaljer, laget kart, pakket konvolutter, solgt konvolutter eller bedrevet uformell markedsføring ovenfor venner og bekjente.

Utkast til opplegget for kommende sesong er alt på plass, og vi satser igjen på å tilby et knakende godt mosjonstilbud.

Salgstall turO Konnerud 1997-2015

 

IMG_6783