Informasjon om aktivitetskontingent

Vi vil fra og med denne sesongen sende ut aktivitetskontingent via Min idrett gjennom Norges Idrettsforbund.

Vær ops på at innbetaling av denne faktura skal betales inn på kontonummer og med KID som står på faktura. ( betaling går til Buypass)

I år vil alle i o-gruppa få hver sin faktura, da samlefaktura ikke vil være klar i år. Vi har etterspurt dette hos Norges Idrettsforbund, og de vil ha en løsning på dette neste år har de sagt.

Fint om betalingsfrist overholdes.

Spørsmål ang. faktura?

Kontakt: egil.bergman@ebnett.no