Innlegg publisert den 8. april 2015

  • Lederkurs for ungdom, Buskerud 2015

    Det arrangeres to Lederkurs for ungdom i Rollag på Idrettsskolen Numedal folkehøgskole.
    8. – 10. mai og 13. – 15. november