Trekning av gavepremier for “Grønne turer”

TurO-konvolutt for 2015        Harald Fjerdingstad

TurO-konvolutt for 2015        Inger Lise Teigen

Turkopp + sitterunderlag       Daniel Kjelle

Turkopp + sitteunderlag        Malin J. Kollerud

Turkopp + sitteunderlag        Per Røkaas

 

Vinnerne vil bli kontaktet.