Bynært friluftsliv fenger

IF Hellas, IF Sturla og Konnerud IL har alle arrangert turorientering siden 60-tallet, og således gjort mang en drammenser godt kjent i skogområdene på begge sider av elva. Etter en periode med svakere deltagertall tok man foran fjorårets sesong noen felles grep for å snu trenden, noe som gav resultater umiddelbart. En utvikling av konseptet turorientering, lansering av lavterskelaktiviteten ”grønne turer”, aktiv bruk av den landsdekkende nettportalen turOrientering.no, nivågradering av turene, samt bedret markedsføring har i 2014  gitt flere deltagere enn på mange år.

”Grønne turer” er navnet på de enkleste turmålene som klubbene har satt ut. Disse turene kjennetegnes ved at terskelen for å delta er svært lav, og turmålene er lagt til lett tilgjengelige plasser, ofte fremkommelig for både barnevogn og rullestol. IF Sturla har lagt opp til aktivitet i områdene Byparken, Bikkjestykket/Marienlyst samt Hamborgstrømskogen mens Konnerud har hatt sine to opplegg i området Svensedammen/Sletta, totalt 50 turmål. 850 kart er lastet ned gratis fra klubbenes nettportaler, en betydelig økning fra i fjor. I tillegg kommer bruk av opplegget fra kommunens frisklivssentral, Fysioteket, på Marienlyst, flere skoler samt IFO og allidrettsgrupper.

For de som ønsker seg litt unna byens mest sentrale grøntområder har det i år vært 210 turmål inkludert i drammensklubbene sine ordinære turorienteringopplegg. IF Hellas har sitt domene i Strømsåsen, og endte på 90 solgte deltagerkonvolutter i år, en liten økning fra i fjor. IF Sturla med sitt kjerneområde på nordsiden av byen økte også salget noe til 309 solgte enheter, fordelt på både deltagerkonvolutter og nedlasting fra nett. Størst fremgang i salget kan Konnerud IL notere, som med en økning fra 247 til 395 deltagerkonvolutter ”vokser” med 60 %.   Konnerud har dermed nær doblet deltagelsen i sin turorientering på 2 år, og har med det nådd ut til svært mange nye mosjonister.

Tilbakemeldingene arrangørklubbene får fra sine deltagere er stort sett meget positive. Veldig  mange trekker fram de fine tur – og naturopplevelsene i nærhet til egen bydel som en stor overraskelse. Jungeltelegrafen går og Hellas, Sturla og Konnerud ser også i 2015 fram til å tilby nye turmål til enda flere deltakere. Turorientering skal være enkelt, billig og maksimalt tilgjengelig, med sine postflagg og stolper hengende ute 24/7 fra tidlig mai til seint september.

Det nærmer seg tiden for utdeling av merker, diplomer og uttrekkspremier for årets sesong I denne forbindelse ber turO-leder i IF Sturla, Lars Hübschle, alle sine deltagere om å sette av tirsdag 18.november til årsavslutning på Sturlahuset.