Medlemskap i Konnerud IL orientering

All aktivitet i orienteringsgruppa forutsetter innmelding og innbetalt medlemskontingent i Konnerud IL.
I tillegg kommer aktivitetskontingenten for orienteringsgruppa.