Årsmøte 26. april 2017

Agenda Årsmøte KIL 26 april 2017
Konnerud IL Hovedlagets beretning 2016
Valg i hht Loven
Medlemskontingent 2017
Forslag til endring 250417 KIL Verbal Org plan – 2012 des
Kontrollkomiteen beretning
KONS. BALANSE 2016 
KIL TOTALREGNSKAP 2016
Konnerud IL_hall og admin resultat 2016
Styrets Økonomiske beretning med underskrift
Budsjett hall -admin 2017
Lov for Konnerud Idrettslag 2016 
Revisors beretning
Noter til regnskapet 2016

IFO:
Budsjett IFO 2017
Konnerud IL_IFO regnskap og balanse 2016

Allidrett:
Budsjett Allidrett 2017
Konnerud IL_Allidrett regnskap og balanse 2016

Fotball:
Referat fra Gruppemøte i fotball 2017
Beretning fotball
Konnerud IL_Fotball regnskap og balanse 2016
Budsjett fotball 2017

Håndball:
Årsberetning Håndball for 2016
Protokoll årlig gruppemøte Konnerud Håndball 2017
Konnerud IL Håndball regnskap og balanse 2016
Budsjett håndballgruppa

Ski:
Budsjett ski 2017
Konnerud IL ski regnskap og balanse 2016
Styrets beretning KIL Ski 2016_2017
Referat Årlig gruppemøte KIL Ski

Orientering:
Konnerud IL_ Orientering regnskap og balanse 2016
Årsberetning orienteringsgruppa 2016
Protokoll-gruppemøte-o-gruppa-2017
Budsjett Orientering 2017

Sykkel:
Budsjett sykkel 2017
Årsberetning 2016 sykkelgruppa
Signert årsprotokoll sykkel 2016 

Bandy:
Regnskap 2016 og Bandybudsjett 2017 oppsummert
Konnerud IL_Bandy regnskap og balanse 2016
Årsberetning Bandy 2017
Referat Årsmøte 2017 Bandy

KIL senior:
Budsjett KIL senior 2017
Konnerud IL_ senior regnskap og balanse 2016
Årsberetnig, protokoll etc fra KIL senior

Worldcup:
Årsrapport WC 2016