Årsmøter

Årsmøte i Konnerud IL onsdag 26. april

Årsmøte i Konnerud IL holdes 26. april kl. 1900 på Klubbhuset. Innlegg er oppdatert med dokumenter til Årsmøtet.

Innkalling til årsmøte i Konnerud IL

Årsmøtet avholdes tirsdag 17. april kl. 19.00 på Klubbhuset. Det er lagt ut dokumenter for årsmøtet

Styret innkaller til Årsmøte

Det ble besluttet på hovedstyremøte mandag 27.4.2021 at Årsmøte i KIL utsettes til tirsdag 15. juni 2021 klokken 19.00. Møte vil være i Konnerudhallen

Velkommen til årsmøte 30.03 kl 1900

Styret innkaller herved til årsmøte i Konnerud IL 30.03 kl 1900 på Klubbhuset. Årsmøtedokumenter legges ut fortløpende. Det vil i år bli avholdet et informasjonsmøte i forkant av årsmøte fra kl 18.00-19.00. Dokumenter legges ut fortløpende