Medlemskontingent Konnerud IL 2020

Medlemskontingent for 2020 er på vei til å bli utfakturert, fakturaene blir sendt på epost til oppgitte epost adresser. Viktig å merke seg at alle i familiemedlemskapet med registret epost adresse vil få fakturaen på mail med samme betalingsinformasjon, kun en faktura skal betales. Fakturaen betales inn til Buypass Originator AS – husk å bruk KID.

Finner du ikke e-posten? Sjekk mappen med søppelpost/spam.

Endring av medlemskap gjøres i Min Idrett.

Konnerud IL vil i disse dager fakturere medlemskontingenten for 2019, alle som er aktive i en gruppe må være medlem av hovedlaget. Vi vil i år være strengere på at alle aktive også skal være medlem av hovedlaget. Man vil ikke kunne være aktiv i en gruppe før medlemskontingenten er betalt.

Viktig:

Alle som har styreverv eller trenerverv i Konnerud idrettslag MÅ være medlem av Konnerud IL. Dette er henhold til Norges idrettsforbund sitt reglement.

 

Innmelding nye medlemmer

Konnerud IL tar i bruk Norges Idrettsforbunds nye løsning for medlemsadministrasjon. Vi gir her en kort beskrivelse om hva dette betyr for deg som medlem og/eller foresatt.

Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte. Min idrett- www.minidrett.no (Påloggingsboks til Min idrett er også lagt ut på klubbens hjemmeside) er din personlige portal til disse systemene. Her kan du få oversikt over og endre opplysninger, for deg selv og for dine familiemedlemmer.

Innlogging

Du får automatisk tilsendt brukernavn og passord når e-postadresse lagres i medlemsregisteret. Dersom du har glemt brukernavn/passord kan du bruke funksjonaliteten for utsendelse av brukernavn og passord som finnes i tilknytningen til pålogging til Min idrett. NB: I dialogvinduet som kommer frem vil brukernavnet ditt stå over feltet for nytt passord. Hvis din e-postadresse er registrert vil du få tilsendt brukernavn og passord som er registrert på denne adressen. Har du ikke tilgang til e-posten og du ønsker å endre den registrerte adressen, sender du en e-post til support@idrettsforbundet.no.

Ved innlogging blir du bedt om å verifisere profilen din med fødselsnummer. Du kan utsette denne prosessen inntil 3 ganger før du blir avkrevd en verifisering. Dette gjøres for at det skal være best mulig datakvalitet på medlemmer i idrettens database. Fødselsnummer lagres ikke i idrettens database.

Dersom du ikke vet om du er har brukerprofil på Min idrett, kan du registrere deg som ny bruker på www.minidrett.no.

Familierelasjon i Min idrett:

Logg inn på profilen til forelder og velg familierelasjon (3 mulige valg for å legge til familie). Legg så til de barna du ønsker å administrere slik at det er du som mottar relevant informasjon (dette kan også være betaling av lisenser og/ eller arrangement). Merk at barn under 18 år må registreres med e-postadresse med foresatt som mottaker. Selv om du som forelder ikke er medlem av klubben vil du opprettes som foresatt i klubben sitt medlemsregister slik at du kan motta varsler fra klubb/ særgruppene (fotball, ski, friidrett osv.) for dine barn. Du blir ikke regnet som medlem av klubben såfremt du bare ligger registrert som foresatt.

Betaling

Løsningen innebærer at betaling av kontingenter, treningsavgifter mv. vil bli gjennomført i idrettens løsning. Hver gang det etableres et betalingskrav, vil det bli varslet pr. e-post for å gjøre oppmerksom på kravet som ligger i Min idrett. Faktura vil også følge som vedlegg til e-posten. Betaling foregår med kid og konto i din nettbank. Det presiseres at man må være medlem av Konnerud Idrettslag (betalt kontingent) for å kunne melde seg inn en aktivitet/gruppe som ski, bandy, fotball, håndball, etc.

Spørsmål eller problemer med innloggingen, eller andre spørsmål vedrørende Min idrett kan rettes til Idrettens support på telefon 03615 (kl. 08.00-20.00) eller e-post support@idrettsforbundet.no

Ta kontakt med på medlem@konnerud.no  dersom du har fått et feilaktig betalingskrav, eller om du mener at du allerede er utmeldt som medlem.

Utmelding kan også gjøres i min idrett.