Solidaritetsfondet

Solidaritetsfondet Konnerud Idrettslag

Solidaritetsfondet er et fond opprettet i samarbeid med Drammens Idrettsråd for å kunne tilby økonomisk støtte til barn som kommer fra familier med økonomiske utfordringer. Hver klubb styrer sin del av fondet og midler knyttes til hver enkelt klubb.