KIL Esport

KIL eSport

Glede, Mestring, & Tilhørighet

Har du lyst til å bidra som trener, leder eller oppmann på esporten? Eller lurer du på om du kan komme og kikke? Ta kontakt med brage@konnerud.no 

Konnerud Idrettslag inviterer Konnerud-ungdommen til å bli med på KIL eSport! Dette er et unikt eSport tilbud for spillinteresserte ungdommer, som ønsker å bli en del av vårt eSport miljø. På KIL eSport har vi glede, mestring og tilhørighet som kjerneverdier, og vi ønsker å skape et kult esportmiljø på Konnerud sammen med ungdommene.

Vi skal legge tilrette for at ungdommer på Konnerud får muligheten til å utvikle seg som eSport-utøvere, gjennom å bygge et robust gaming miljø med et sterkt utviklingsfokus.

Konnerud Idrettslag har et nyopppusset og unikt eSport-rom i kjelleren på Klubbhuset, som vil være KIL eSport sin hovedarena. Vi håper rommet blir klart til skolestart. Her vil vi ha treninger, konkurranser, ligakamper og spillkvelder, i tillegg vil vi prøve å ha streaming-sendinger live fra eSport-rommet.

Konnerud Esport høstsesongen 2020 (til jul)

Aktivitetskontingent høstsesong: 1250,- (Betales her ved påmelding)
Årlig medlemskap i KIL u/18år: 290,- (Blir etterfakturert for dem som ikke allerede er medlemmer)
Alle medlemmer av kilesport skal være medlemmer i idrettslaget. Dette blir etterfakturert etter påmelding og varer ut kalenderåret.

Ved innmelding på esporten får NYE medlemmer en esporttrøye som brukes på trening og som er påbudt ved lan og andre arrangement for å representere KILeSport – trøyer kan også kjøpes på Thorshov sport. Esportmedlemskapet gjør at utøveren kan komme på treningene som blir satt av trener og ta del i de lagene som utøveren selv ønsker. I det nye rommet vil vi også prøve oss frem med ulike egentreningsvarianter hvor medlemmer får tilgang til rommet utenfor vanlige treningstider. Vi skal videreføre konseptet med åpne spillkvelder, her kan ikke-medlemmer bli med på moroa for en inngangspris mens medlemmer av kilesport har gratis inngang.

Hvis man er medlem av KILeSport velger man selv hvilke og hvor mange lag man vil delta på. Vi jobber tett med andre idrettslag som har esport i håp om å få til en lokal serie sammen i ulike spill.

Spillene som spilles på KIL esport høstsesongen 2020 er:

Counter Strike: Global Offensive (lag)

Overwatch (lag)

Rocket League (lag)

Fortnite (lag)

Super Smash Bros (lag)

VR: beatsaber (ikke lag)

Vi vurderer alltid nye spill etter interesse av eksisterende medlemmer og er ikke fremmede for å starte nye lag om det er stor nok interesse for det. Spill som Valorant, Hearthstone og LoL kan bli aktuelle, som eksempel.

Timeplan
Blir satt opp fortløpende – årets treningstider vil også ta hensyn til elever på VGS

Telialigaen: Vi melder på lag i Rocket League og Counter Strike i Telialigaen og ungdommene styrer selv med kampavvikling gjennom gamer.no

Aldersgrense er 12-19 år. (Fra 7.-trinn ut VGS)

Vi OPPFORDRER jenter til å bli del av miljøet vårt 🙂

Foreldre og deltagere:
Bli med i KIL eSport sin Facebook-gruppe, det er her informasjon blir gitt utenom på discord til ungdommen: https://www.facebook.com/groups/258185034888730/

Meld deg på 2020 høstsesongen: https://www.deltager.no/kil_esport_hoesten2020#init

Har du spørsmål eller ønsker du å bidra?

Vi har alltid åpent for å starte lag i nye spill, men da må interessen komme fra spillerne.
Kontakt Brage på brage@konnerud.no