Klubben “Arena for Tilhørighet”

Klubben er ungdomsklubb arrangert av Konnerud IL i samarbeid med FAU og Svensedammen Skole.

Målet med KLUBBEn er å tilby ungdommen et sted å være med mulighet for ulike aktiviteter som ikke nødvendigvis skal være idrettslige.
Vi setter opp bordtennis, playstation, hangout, og noen pcer med minecraft. Vi kjører enkle konkurranser og noen ganger er det gratis mat.
Vi prøver også å ha et kurs på hver klubben hvor vi lærer bort noe. Tidligere har dette vært programmering, fletting, malekurs osv.

KIL stiller med prosjektleder som planlegger og holder i klubben, FAU stiller med minst to foreldre som trivelsvakter til hver kveld (gjerne flere) og Svensedammen stiller med lokale og støtte til prosjektleder. Sparebankstiftelsen har tildelt penger til prosjektet.

Forventninger til foreldre som stiller som trivselsvakter: Snakke med ungdommen, drifte litt rundt i lokalet, sjekke at ingen går videre inn i skolen i gangen, og tar en tur ut og ser at ting går ordentlig for seg. Bistår med evakuering om brannalarmen skulle gå.

Klubben kvelder hvor det må stille vakter (møter ti min før og hjelper med litt rydding ti min etter slutt):

20.10.22 – 19-21.30

03.11.22 – 19-21.30

17.11.22 – 19-21.30

01.12.22 – 19-21.30

15.12.22 – 19-21.30