Konnerud IL tar i bruk Idrettsoppgjør

Idrettsoppgjør har som målsetting at:

 • Du skal legge inn et krav om en refusjon for et utlegg du har hatt, i forbindelse med en
  reise eller for utbetaling av et honorar enten til Idrettslaget eller en gruppe i Idrettslaget
  • Du skal motta refusjonen til bankkontoen din fra idrettslaget
  • Du skal ha trygghet på at refusjonskravet skal være dokumentert slik at du blir behandlet korrekt i forhold til skattepliktig innberetning
  • Du skal trygghet for at ingen kan endre kravet andre enn deg selv
  • Du skal legge inne et krav med krav av mobil, nettbrett eller PC

For innsending av krav, og mer informasjon: https://www.konnerud.no/veiledninger/idrettsoppgjor