Klubbinternt Trenerkurs

Onsdag 14. november kl. 19:00 og torsdag 15. november kl. 19:00 – for ski, håndball og bandy trenere i Konnerud IL. Trenere må møte opp på en av dagene. Kursene avholdes på Klubbhuset til Konnerud IL.

Konnerud IL har en visjon om å være et kunnskapsrikt, inkluderende, og levende idrettslag. Vi har derfor et dypt ønske om at ALLE trenere i KIL skal gjennom klubbinternt trenerkurs, annethvert år. I 2016/2017 hadde vi over 150 trenere innom, og vi kjører nå i gang med et nytt kurs for alle KIL-trenere. Denne gangen deler vi opp kurset i to, og arrangerer i første omgang Klubbinternt Trenerkurs for vinteridrettene. Til våren vil vi igjen arrangerer kurset for sommeridrettene. Kurset i uke 46 er derfor for ALLE ski, håndball og bandy trenere i Konnerud IL. Alle de aktuelle trenerne MÅ møte på dette kurset.

Påmelding her: https://goo.gl/forms/u3kHNMVjsXnwB0aV2

Treneren er vist å være den enkeltstående faktoren som peker seg ut som aller viktigst for å skape de gode miljøene, de fornøyde utøverne og den gode ferdighetsutviklinga. Nettopp trenerens rolle har Konnerud IL lyst til å ta på alvor.

Hvorfor gjør vi det?

  • Vi ønsker å avstemme klubbens verdier og retningslinjer med hver enkelt trener.
  • Vi ønsker å avstemme innholdet i Barneidrettsplakaten og Ungdomsidrettsplakaten med hver enkelt trener. Dette er klubbens føringer for gjennomføring av aktivitet i disse to ulike fasene av idrettslagets arbeid.
  • Vi ønsker å forsikre oss om at alle våre trenere er kjent med prinsipper for grunnleggende god aktivitetsledelse.

Sammen om noe, om klubbinternt trenerkurs!